Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
64 Таня Василева Бойкова (073) 29584, (088) 7344921 Благоевград, ул."Менча Кърничева"№10
65 Христина Иванова Солачка (073) 834332,( 088) 9473206 Благоевград, ул."Ив.Шишман "№20
66 Цвета Валентинова Рангелова (088) 7788446 Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 32, партер
69 Юлия Христова Ангелова (073) 832767, (088) 7879373 Благоевград, ул. Пере Тошев № 7
70 заличен
71 Анастасия Георгиева Маринова (089) 8510186 Сандански, ул. "Христо Смирненски " № 6
6275 Арбен Зия Конедарев 0896648845 гр. Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев № 25, ет. 1
Имейл: akonedarev@gmail.com
72 Виолета Христова Станкова (0746) 32092, (088) 7602177 Сандански, ул. Свобода № 12
6276 Вяра Младенова Станкова 0889550005 гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 11
Имейл: viarka_m_st@abv.bg
7416 Васил Николаев Василев 0896/801036 Сандански, ул. „ Първи май“ № 32
Имейл: vasso-nw@yahoo.com
73 Виолета Симеонова Тасева (089) 8440942 Сандански, ул. Първи май № 14
6277 Гергана Стефанова Теодосиева 073881845; 0887214929 гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 43, вх. А, ап. 3
7436 Десимира Гришова Юрукова 0882/985885 Благоевград, ул. „ Скаптопара“ № 10
Имейл: desimira21@yahoo.com
74 Георги Петров Ангов (088) 5825836 Сандански, ул. Свобода № 36
6278 Детелина Младенова Даутева 073881845; 0888787803 гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 43, вх. А, ап. 3
Имейл: ddauteva@gmail.com
7447 Елена Пламенова Гьошева-Мутафчиева 0888/630407 Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 1, ет. 2
Имейл: elena_gyosheva@abv.bg
75 Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина (0746) 31219, (088) 8723170 Сандански, ул. Банска 2
6279 Елиана Георгиева Спасова 0876554486 гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 48
Имейл: eli_spasova@abv.bg
7474 Иван Николов Бусаров 0898/701115 Гоце Делчев, ул. „Никола Мандушев“ № 6
Имейл: ivanbusarov@abv.bg
76 Димитрина Костадинова Михайлова (0746) 32891, (088) 8306864 Сандански, ул. Македония № 36