Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
105 заличен
106 заличен
107 Димитрина Томова Харамлийска (0745) 60444, (088) 8679480 Петрич, ул. Захари СТоянов № 6
108 Димитрина Василева Марангозова (089) 9030508 Петрич, ул. Бяло море 2
110 Елена Гришева Георгиева (088) 7707256 Петрич, ул. " Цар Борис III № 32 А
111 Емилия Герасимова Станкова (088) 8259048 Петрич, ул. Младост № 5
112 Иван Здравков Данчев (0745) 61022, (088) 8655297 Петрич, ул. Лазар Маджаров № 2
113 Илонка Кирилова Закова (0745) 62155, (088) 6418541 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32А
114 заличен
116 Маргарита Христова Райчева (0745) 61994, (089) 8622821 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32
117 заличен
118 Мариана Георгиева Попова (0745) 29900, (089) 8606996 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32А
119 Мартин Костадинов Чаракчиев 0887455337 гр. Петрич, ул. Христо Ботев 8
Имейл: martin.charakchiev@mail.bg
120 Надка Стаменова Танева (0745) 29965, (089) 8913354 Петрич, ул. Ильо Войвода № 34
121 заличен
122 Параскева Иванова Точкова (088) 8666472 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32
123 Петър Кръстев Йовчев (0745) 61036, (088) 9504854 Петрич, ул. Самуилова крепост № 1
124 Петя Живкова Хантова (0745) 29669, 0898629958 Петрич, ул. "Пере Тошев" № 1, ет. 1
125 Славянка Георгиева Тимова (0745) 21956, (088) 8635496 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32А
126 Стоян Радков Божинов (0745) 61022, (089) 7978531 Петрич, ул. Лазар Маджаров № 2