Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
100 Виктория Красимирова Коцева 0898643322; 0887604640 гр. Петрич, ул. Цар Борис III № 11А
Имейл: raiaikrasi@abv.bg
102 Виолета Георгиева Николова-Ваиу (0745) 22839, (088) 5164961 Петрич, ул. Струма 1
103 Георги Лефтеров Божинов (0745) 61132, (088) 7525529 Петрич, ул. Княз Борис I № 16
104 Гергана Андонова Коларова 074562126 Петрич, ул. "Гоце Делчев" № 15, ет. 2
105 заличен
106 заличен
107 Димитрина Томова Харамлийска (0745) 60444, (088) 8679480 Петрич, ул. Захари СТоянов № 6
108 Димитрина Василева Марангозова (089) 9030508 Петрич, ул. Бяло море 2
110 Елена Гришева Георгиева (088) 7707256 Петрич, ул. " Цар Борис III № 32 А
111 Емилия Герасимова Станкова (088) 8259048 Петрич, ул. Младост № 5
112 Иван Здравков Данчев (0745) 61022, (088) 8655297 Петрич, ул. Лазар Маджаров № 2
113 Илонка Кирилова Закова (0745) 62155, (088) 6418541 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32А
114 заличен
116 Маргарита Христова Райчева (0745) 61994, (089) 8622821 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32
117 заличен
118 заличен
119 Мартин Костадинов Чаракчиев 0887455337 гр. Петрич, ул. Христо Ботев 8
Имейл: martin.charakchiev@mail.bg
120 Надка Стаменова Танева (0745) 29965, (089) 8913354 Петрич, ул. Ильо Войвода № 34
121 заличен
122 Параскева Иванова Точкова (088) 8666472 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32