Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Ямбол
3853 Доника Панайотова Панайотова 888981587 Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, офис 3
3854 заличен
4099 Василка Атанасова Джондрова 0889871364 Елхово, ул Ал. Стамболийски 3
4100 заличен
4101 Доника Монева Колева 0898969499 Ямбол , ул. Бузлуджа 17
4102 Мима Атанасова Атанасова 0889300441 Ямбол , ул. Жорж Папазов 5 ет2 кнт3
4103 Радостина Стефанова Стефанова 0888880097 Елхово, ул Търговска 8
4104 Светла Илиева Кирилова 0878263427 Ямбол , ул Кабиле 38-В-17
4105 Станимир Георгиев Иванов 0897807418 Ямбол , ул Жорж Папазов 14 ет2 кант209
4106 Стоянка Илиева Илиева 0888405816 Ямбол , ул Жорж Папазов 14
4107 Татяна Андонова Стойчева 0898600781 Ямбол , ул Преслав 34 ет1 ап1
4142 Боряна Борисова Чорбаджийска - Русева 0895687268 Ямбол, ул Жорж Папазов 14 к303
4471 Георги Иванов Георгиев 0888846277 Ямбол, ул. Жорж Папазов 14 кант305
4472 Христина Димитрова Кожухарова 0885963809 0894410588 Ямбол, ул. Жорж Папазов 14 кант210
4743 Атанас Иванов Башаев 0887828994 Тополовград, ул. България № 58, ет. 1
4744 Галин Георгиев Ханджиев 0899339793 Ямбол, ул. Ж. Папазов №14, ет.2, кантора 201
4745 заличен
7441 Бистра Станимирова Кескинова 0894243721 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора 402
Имейл: bistra_keskinova@abv.bg
5005 Гроздан Георгиев Грозев 046640191; 0888520 Ямбол, ж. к. Граф Игнатиев 40-В-51
7442 Галина Петрова Янева 0895484581 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов 9
Имейл: galliaianeva@gmail.com