Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Ямбол
7602 Николай Динков Начев 0884033200 Ямбол, ж.к. Златен рог 41-А-2
Имейл: nachev@nachev-law.com
3116 Илияна Георгиева Димитрова 898798427 гр. Ямбол, ул.Търговска №2,ет.1,стая 5
7603 Стоян Иванов Дойчев 0883337226 Ямбол, ул. Цар Самуил 7, вх. В, ап. 24
Имейл: Stoyan_Doychev@abv.bg
3117 Ирина Милушева Карагеоргиева 886400221 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №5,ет.4,кантора 7
3119 Катя Господинова Драгнева 899332307 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №5,ет.3
3120 Кера Иванова Спирова 889789803 гр. Тополовград, ул.България №7
3121 заличен
3122 Кирчо Георгиев Карагьозов 899870008 с.Безмер, ул.Жорж Папазов №14,кантора 302
3123 Красимира Костадинова Иванова-Атанасова 888902242 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 505
3125 Мариана Георгиева Гърдева-Виденова 888707570 гр. Ямбол, ул.Ал.Стамболийски №6А
3126 Мариана Стоянова Христова 888799324 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №6Б,ап.1
3127 Марина Петрова Ангелова 887506714 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 208
3128 Мария Илиева Грънчарова-Чорбаджийска 885808125 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14
3129 Мария Кирилова Тайчева 898908741 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 207
3130 Мими Михаилова Христова 888833183 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 507
3132 Мирослав Стоянов Тумбалов 888135950 гр. Тополовград, ул.България №50
3133 Митко Янков Краев 888849926 гр. Тополовград, ул.С.Румянцев №16
3134 Михаил Иванов Михайлов 888052751 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 207
3135 Николай Желев Леков 896534450 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 101
3136 Панчо Иванов Панчев 048/798621 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 411