Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Ямбол
4104 Светла Илиева Кирилова 0878263427 Ямбол , ул Кабиле 38-В-17
4105 Станимир Георгиев Иванов 0897807418 Ямбол , ул Жорж Папазов 14 ет2 кант209
4106 Стоянка Илиева Илиева 0888405816 Ямбол , ул Жорж Папазов 14
4107 Татяна Андонова Стойчева 0898600781 Ямбол , ул Преслав 34 ет1 ап1
4142 Боряна Борисова Чорбаджийска - Русева 0895687268 Ямбол, ул Жорж Папазов 14 к303
4471 Георги Иванов Георгиев 0888846277 Ямбол, ул. Жорж Папазов 14 кант305
4472 Христина Димитрова Кожухарова 0885963809 0894410588 Ямбол, ул. Жорж Папазов 14 кант210
4743 Атанас Иванов Башаев 0887828994 Тополовград, ул. България № 58, ет. 1
4744 Галин Георгиев Ханджиев 0899339793 Ямбол, ул. Ж. Папазов №14, ет.2, кантора 201
4745 заличен
7441 Бистра Станимирова Кескинова 0894243721 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора 402
Имейл: bistra_keskinova@abv.bg
5005 Гроздан Георгиев Грозев 046640191; 0888520 Ямбол, ж. к. Граф Игнатиев 40-В-51
7442 Галина Петрова Янева 0895484581 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов 9
Имейл: galliaianeva@gmail.com
5006 Стоянка Атанасова Вангелова 046666466; 0898803706 Ямбол, ул. Ж. Папазов № 14, к. 501
5007 Яна Михайлова Първанова 0888475880 Ямбол, ул. Жорж Папазов № 14, к. 506
5306 Жана Димитрова Табурова-Атанасова 0878151219 Ямбол, ул. Ж. Папазов № 10Б
5307 Иван Тодоров Кремъков 0876878108; 0888855019 Ямбол, ул. Ж. Папазов № 14, кантора 201
5308 Росица Петкова Дачева 046620538; 089052597 Ямбол, ул. Цар Иван Александър № 3, ет. 3, офис 304
5309 Таня Георгиева Вълкова 0466636; 0895233811 Ямбол, ул. Ж. Папазов 14
5310 Янчо Манолов Манолов 0889441312 Елхово, ул. Търговска № 58