Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Шумен
3852 Юлиян Рутенов Асланов 887292699 Шумен, ул. Освобождение 7
4095 заличен
4096 Кръстю Иванов Баев 0899463770 Шумен, ул. Бачо Киро 5, офис 1
4097 Неделчо Иванов Джамбазов 0898435046 Шумен, ул Саединение 68 вхБ ап18
4465 Антония Иванова Панайотова 0898979730; 054980020 Шумен, ул. А. Мицкевич 1 офис 1а
4466 Венера Бончева Христова 0888930556; 054876995 Шумен, бул. Славянски 72
4467 заличен
4468 Милен Йорданов Марков 0888964747; 053727002 Нови пазар, ул. Цар Освободител 33 офис 7
4469 заличен
4470 Радина Георгиева Карастоянова 0888513265 Шумен, ул. Съединение 109 офис 6
4738 Анатоли Илиев Дочев 0886529610; 0898328915 Шумен, ул. Лайош Кошут №2, ет. 1, офис 100
4739 Грациела Иванова Георгиева 0888424385 Шумен, бул. Цар Освободител №97, ет.6
4740 Илиян Недков Недев 0887313195 Шумен, ул. "Цар Асен І" 0№2, ет.1, ап.1
4741 заличен
4742 Станислав Стоичков Стоянов 0888428379 Шумен, ул. Цар Освободител №97,ет.6, офис 3
5001 Даниела Белева Тодорова 054833314; 0895677615 Шумен, ул. Цар Петър № 5, ап. 1
5002 Дилян Росенов Нанев 0896748130 Шумен, ул. Добри Войников 22, ет. 3, офис 7
5003 Николай Иванов Колев 053722274; 0897551024 Шумен, ул. Генерал Вл. Заимов № 22, ет. 3
5004 заличен
5298 заличен