Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Шумен
3054 Невена Пенева Димитрова 887218529 Шумен, ул.Съединение №68,вх.Б,ап.20
3055 Николай Ганчев Велков 887954090 Шумен, бул.Славянски №60,ет.3
3056 Наталия Минчева Иванова 887349497 Нови Пазар, ул.Цар Освободител №29
3057 Петър Иванов Петров
3058 Ралица Христова Христова 899900600 Шумен, ул.Съединение №68А
3059 заличен
3060 Соня Станкова Григорова 888269750 Шумен, ул. Димитър Блаоев 7, ет. 2, офис 1
3062 Светлана Валентинова Митева 888516443 Шумен, ул.Добри Войников №9-13,офис 20
3063 Светлин Николаев Стрелков 888214744 Шумен, ул.Съединение №68,вх.2,ап.20
3065 Сашка Станчева Борисова 887311406 Шумен, ул.Добри Войников №9-13
3066 Соня Хачик Иванова 887791054 Шумен, ул.Добри Войников №9-13,к.11
3067 Стефка Бонева Стойчева 887268064 Шумен, ул.Съединение №111
3068 Симеон Николаев Симеонов 888762511 Шумен, ул.Адам Мицкевич №1
3069 Светозар Георгиев Петков 888303541 Шумен, ул.Съединение №68,вх.Б,ап.20
3070 Саня Минева Петрова 898424856 Шумен, ул.Добри Войников №17,ет.2
3071 Светлана Златкова Еленкова 888707886 Шумен, ул.Добри Войников №9-13,к.21
6048 Димитър Господинов Димитров 0889506415 гр. Шумен, ул. Добри Войников 17, ет. 3, офис 7
3073 Снежка Иванова Янкова 888245791 Шумен, ул.Съединение №68,вх.2,ап.20
6049 заличен
3074 Теодора Минкова Стаева 888456527 Нови Пазар, ул.Св.Св.Кирил и Методий №24