Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Шумен
3032 Иван Спасов Калайджийски 887674864 Шумен, ул.Добри Войников №9-13
6492 Тодор Ангелов Вангелов 0893646265 гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител 1А
Имейл: todor_vangelov@abv.bg
6734 Стоян Йроданов Стоянов 0888875185 гр. Шумен, ул. Съединение № 68
Имейл: ststoianov@abv.bg
3033 заличен
3034 Ивалина Кирчева Димитрова 887470852 Нови Пазар, ул.Цар Освободител №16
3035 Ивелина Цонева Христова 0887581438; 0893619627 Шумен, ул. Съединение 117, партер
3036 Красимир Янакиев Сланев 885867065 Шумен, ул.Хр.Смирненски №6
3037 Катерина Миткова Обретенова 889834274 Шумен, ул.Съединение №68,вх.1,ап.2
3038 Красимира Стефанова Донева 888109018 Шумен, ул.Добри Войников №17
3039 Красен Илчев Пейчев 054992552; 899923990 Шумен, ул.Добри Войников №15
3040 заличен
3042 Мая Стаменова Пантева 899566544 Шумен 9700, ул. Средна гора 7, вх. 4, ет. 6, ап.77
3043 Метин Хилмиев Джамбазов 888303575 Шумен, бул.Славянски №72
3046 Марин Йорданов Костов 0538/2009 Велики Преслав, ул.Б.Спиров №63
3047 Маргарита Андреева Камбурова 054/802814 Шумен, ул.Съединение №68,вх.Б,ап.19
3048 Невянка Иванова Трифонова 889224088 Шумен, пл.Освобождение №1
3050 Николай Генадиев Табаков 887254792 Шумен, ул.Съединение №68,вх.2,ап.18
3051 Николай Веселинов Николов 888639809 Шумен, ул.Добри Войников №9-13,офис 15
3052 заличен
3053 Наталия Иванова Димитрова 896205973 Нови Пазар, ул.Васил Левски №11а