Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Ямбол
6496 Тодор Димитров Караиванов 0898710306 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, ет. 2, 204
Имейл: todorkaraivanov_@abv.bg
6735 Стойчо Георгиев Георгиева 0988888626 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов № 14, ет. 2, кантора 208
Имейл: adv_st.georgiev@abv.bg
6736 Димитър Стоянов Атанасов 0887695554 гр. Елхово, ул. Търговска № 42, ап. 2
Имейл: dsatanasov@gmail.com
6269 Данаил Андреев Йорданов 0896868957 гр. Ямбол, ул. Васил Карагьозов 4, ет. 2, стая 3
Имейл: danak_and@dir.bg
6270 Дилиян Иванов Царев 0896783812 гр. Ямбол, ул. Ж. Папазов 5, ет. 4, офис 8
Имейл: diliyantzarev@gmail.com
6271 Иван Атанасов Славов 0885552600 гр. Ямбол, ул. Д. Благоев 16
Имейл: sla_vov_@abv.bg
6272 Светла Петкова Драгова 0898893477 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 6
Имейл: svetla77_1977@abv.bg
6052 заличен
6053 Димитринка Иванова Димитрова 0887234226 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора 306
6054 Жанета Петкова Алдинова 0888831988 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора 306
6055 Жанета Господинова Господинова 0888710611 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, офис 5
6056 Живка Господинова Колева 0895745742 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, офис 5
6057 Ирена Славова Славова 0886658237 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, кантора 2
6058 Симеон Иванов Симеонов 0888684267 гр. Ямбол, ул. Жорж Папзов 5, кантора 6
6059 Стойчо Андонов Тодоров 0898620231 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, кантора 17
6060 Татяна Иванова Кръстева 048664466; 0896681610 гр. Ямбол, ул. Васил Левски, бл. 1, вх. Ж, ет. 3, ап. 6
3082 Ана Ангелова Янузова 046/661808 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 202
7303 Николай Митев Москов 0893202485 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 14
Имейл: advokatmoskov@abv.bg
3083 Ани Стефанова Канева 898268608 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №6А
3084 Анелия Неделчева Димитрова 888463454 гр. Ямбол, ул.Жорж Папазов №14,кантора 207