Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Шумен
6482 Атанас Костадинов Атанасов 0888956413 гр. Велики Преслав, ул. Пейо Яворов 9
7909 Татяна Георгиева Димитрова 0888930569 гр. Нови пазар, ул. "Кирил и Методий" № 16
3021 Галина Пенчева Бонева 887348538 Шумен, ул. Добри Войников 17
6483 Веселин Владимиров Пенчев 0885198654 гр. Шумен, ул. Добри Войников 17, офис 2
Имейл: vpencheff@gmail.com
3022 Галина Георгиева Ганева 888935428 Шумен, пл.Освобождение №12,ет.2
6484 Виолета Илиева Янева 0896735879; 0877843166 гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител 27
Имейл: yaneva_npz@abv.bg
3023 Григор Борисов Григоров 887353964 Шумен, ул. Димитър Блогоев 7, ет. 2, офис 1
6485 Гюлджан Фикретова Сабриева 899851116 гр. Шумен, ул. Съединение 109, ет. 3, офис 7
Имейл: sabriewa@abv.bg
3024 заличена
6486 Даниелка Иванова Стайкова 0897426600 гр. Шумен, ул. Съединение 109, ет. 3, офис 11
Имейл: d_staikova@mail.bg
3025 Димитричка Хараланова Ботева 887800837 Шумен, ул.Съединение №68,вх.2,ет.2,ап.23
6487 Ивайло Милчев Илиев 0888545204 гр. Шумен, ул. Добри Войников 9-13, кантора 19
3027 Евгени Ганев Гандев 887766552 Шумен, ул.Добри Войников №9-13,к.19
6488 Мартин Иванов Пеев 0899918081 гр. Шумен, ул. Марица 14, вх. 2, ет. 8, ап. 42
Имейл: peev.vn@abv.bg
3028 заличен
6489 Миглена Боянова Арсова 0887609399 гр. Шумен, ул. Петра 1
Имейл: miglena_arsova@abv.bg
3029 Зорница Иванова Бялкова 885402367 Шумен, ул.Добри Войников №9-17,ет.2
6490 Павел Иванов Станков 0888763495 гр. Шумен, ул. Д. Благоев 1, ет. 2
Имейл: p.stankov@mail.bg
3031 Ивайло Добрев Йорданов 887922346 Шумен, ул.Добри Войников №15
6491 Светослав Христов Стаменов 0888807499; 0896823939 гр. Шумен, пл. Освобождение 12, ет. 2
Имейл: stamenov_adv@abv.bg