Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Хасково
6471 Боряна Николова Върбанова
6472 Ваня Англова Павлова 0886889449 гр. Хасково, ул. Хан Кубрат 8
Имейл: v.pavlova@abv.bg
6473 Иван Стоянов Кюркчийски 0889585010 гр. Хасково, ул. Цар Иван Асен II № 35
Имейл: isk.lawoffice@gmail.com
6474 Калин Александров Найденов 038622502; 0887089023 гр. Хасково, бул. Раковски 16А, офис 2
Имейл: knaydenov@avista-bg.net
6961 Борислав Димитров Кабуров 0877688918 гр. Хасково, ул. Васил Левски 34, вх. А, ап. 51
Имейл: bkoburov@abv.bg
6475 Константин Атанасов Костадинов 0888875062; 0892352505 гр. Хасково, ул. Хан Кубрат 8, ет. 3, офис 14
Имейл: kkostadinov.lawoffice@gmail.com
6962 Донка Георгиева Зафирова 037963036; 0888679095 гр. Свиленград, бул. България 42
Имейл: donka_zf@abv.bg
7902 Бойко Василев Живков 0888948280 гр. Димитровград, ул. "Цар Симеон", бл. 6, вх. Б, ет. 2, ап. 2
6476 Кристиян Добрев Рангелов 0888653607 гр. Хасково, ул. Дунав 15, вх. А, ет. 1, ап. 2
Имейл: krisangelov@abv.bg
6963 Силвия Иванова Стаматова-Маркова 0887333676 гр. Хасково, пл. Гр. Болница 21ви век, ет. 5
Имейл: s_stamatova@abv.bg
7903 Господинка Жекова Пейчева 0887208111 гр. Хасково, ул. "Враня" № 2
Шумен
3014 Валери Кубратов Кирилов 888930714 Велики Преслав, ул.Б.Спиров №84
3015 Валентин Атанасов Василев 888924245 Шумен, ул.Съединение №68А,ап.7
3016 Вергиния Аркадиева Димитрова 889702184 Шумен, ул.Цар Освободител №101,ап.21
3076 Тоня Христова Миленова 0899099144 гр. Каолиново, бул. Ал. Батенберг 27а, ап. 12
3017 заличен
7907 Милен Кристиянов Костов 0896782486 гр. Шумен, ул. "Съединение" № 119А, офис 8
3019 Геновева Андреева Христова 887420245 Шумен, ул.Съединение №111
7908 Теменужка Радославова Василева 0885640637 гр. Шумен, ул. "Съединение" № 119, ет. 2
3020 Георги Петков Иванов 899864238 Велики Преслав, ул.Б.Спиров №84