Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Хасково
5351 Иван Величков Минев 0887203331 Хасково, ул. Преслав № 28, ет. 2, офис 13
5352 Иван Георгиев Илиев 0391734113; 0898796641 Димитровград, ул. Цар Борис І № 5, ет. 4, офис 1
5353 Ина Вескова Георгиева 0887713449 Хасково, ул. Преслав № 28, ет. 1, офис 7
5354 Кирил Христозов Керанов 038510420; 0887497208 Хасково, бул. България 146-Б-2, офис 9
5355 Марина Динкова Георгиева 0876414844 Хасково, ул. Хан Кубрат 8, офис 8
5356 Пенка Вълчева Каснакова-Димитрова 037812525; 0899947222 Симеоновград, ул. Янко Сакъзов № 24
5357 Тодор Димитров Стамболиев 0888315473 Свиленград, ул. Яна Войвода 1
5358 заличен
5683 заличен
5684 Веселин Иванов Дюлгеров 0884979720 Хасково, ул. Преслав № 35
5685
5686 Гергана Русева Георгиева 037963005; 0888746859 Хасково, ул. Георги Скрижовски1, офис 2
5687 Емил Иванов Попов 0898746012 Хасково, бул. България 150, ет. 5, офис 506
6468 Антон Александров Попов 0889895606 гр. Хасково, ул. Враня 2
5688 Милена Дончева Филипова 0889244856 Хасково, ул. Преслав 28
6469 заличен
5689 Полина Панайотова Ваклин 0884180891 Хасково, жк Орфей, бл. 26, вх. В, ап. 68
6470 Боряна Деанова Иванова 0886506104 гр. Димитровград, ул. "Цар Борис І" №8, ет.2, оф.2
Имейл: boryana.d.georgieva@gmail.bg
5690 Радка Николаева Карагьозова-Вунова 038620260; 0887125914 Хасково, бул. Съединение 10, ет. 1, офис 37
Имейл: karagyozova_radka@abv.bg
6470 Боряна Деанова Иванова 0886506104 гр. Димитровград, ул. "Цар Борис І" № 8, ет.2, оф.2
Имейл: boryana.d.georgieva@gmail.bg