Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Шумен
5303 Петър Ангелов Христов 0877680; 0895656626 Шумен, ул. Цар Иван Александър № 92, партер
5304 Сребрин Христов Станчев 054967337; 0898758598 Шумен, ул. Д. Войников № 17, ет. 1
5305 Христо Николов Павлов 054914299; 0888948968 Шумен, ул. А. Мицкевич № 1, офис 3
5466 Атанас Валентинов Вълчев 0894304100 Шумен, ул. Васил Левски 55, ап. 18
5467 Георги Руменов Стенчев
5468 Роско Никилов Симов 0889417667; 0889417667 Шумен, ул. Победа 6, вх. 4, ап. 55
5691 Ралица Тодорова Ангелова 054800875; 0886836540 Шумен, пл. Освобождение 12
7300 Милен Димитров Митев 0893387573 гр. Шумен, ул. Аленмак № 27, ап. 7
Имейл: milmitev@gmail.com
5692 Светла Каменова Даулова 054877229; 0888235604 Шумен, ул. Цар Иван Александър 91
7301 Михаил Петров Михайлов 0893646276 гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител № 31а
Имейл: mi6ak1966@abv.bg
5693 Стела Петкова Загорчева-Серафимова 0888988224 Шумен, ул. Цар Иван Александър 94
7302 Тодор Петров Тодоров 0888412410 гр. Шумен, ул. Цвета Кънчева № 6
7769 Десислава Станимирова Маринова 0899359001 гр. Нови пазар ул. Цар освободител 33, ет.1, оф.1
7770 Мария Христова Атанасова 0883536965 гр. Шумен ул. Съединение 119А, ет.2, оф.5
5872 Диан Маринчев Иларионов 0888882891 гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител 29
5873 Диян Кирилов Димитров 0898715843 гр. Шумен, ул. Найден Геров № 3
7481 Иванела Христова Христова 0899863282 гр. Нови пазар, ул. Цар Симеон 60
Имейл: iva.hristova92@abv.bg
7482 Венелин Радославов Тонев 0887474015 гр. Шумен, ул. Скопие 29
Имейл: verato_28@abv.bg
7150 Дениз Айнур Джелял 0887498496 гр. Шумен, ул. Съединение 111, ет. 2
Имейл: ddzhelyal@abv.bg
7151 Димитър Георгиев Серафимов 0899241335 гр. Шумен, бул. Симеон Велики 46б
Имейл: d.bond@abv.bg