Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Шумен
7155 Петранка Бонева Петрова 0898580541 гр. Шумен, пл. Освобождение 12, ет. 2
Имейл: petiabpetrova@gmail.com
7156 Силвия Неделчева Тодорова 0895307130 гр. Шумен, пл. Освобождение 12, ет. 2
Имейл: silverr68@abv.bg
6957 Боряна Григорова Златева 0888088519 гр. Шумен, ул. Д. Благоев 7, ет. 2, офис 1
Имейл: adv.bzlateva@gmail.com
3008 Ангел Стоянов Момов 0538/2697 Велики Преслав, ул.Б.Спиров №70
6958 заличен
3009 заличен
6959 Женета Веселинова Даскалова-Димова 0887467940 гр. Шумен, ул. Д. Войников 9-13, ет. 1, офис 17
Имейл: adv.daskalova@abv.bg
3010 заличен
6960 Татяна Тошкова Димитрова 088909975 гр. Шумен, ул. Добри Войников 9-13, офис 14
Имейл: t_stoeva@mail.bg
3011 Боянка Тошева Стоилова 889223672 Шумен, ул.Добри Войников №9-13,ет.2,к.28
3012 Борко Цветанов Иванов 887269774 Нови Пазар, ул.Цар Освободител №29
3013 Величко Михайлов Бодуров 889018231 Велики Преслав, ул.Б.Спиров №84
Ямбол
6967 Милко Димитров Димитров 0898418592 гр. Ямбол, ул. Независима България 17, ет. 3, ап. 4
Имейл: milko_dim@abv.bg
6968 Румяна Димитрова Янкова 0894761993 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, кантора 7
Имейл: rumiana_iankowa@abv.bg
6493 Ирина Юриева Стефанова 0887976501 гр. Ямбол, ул. Богомил 9, ет. 3, ап. 5
Имейл: ire_st@abv.bg
6494 Марко Господинов Бумбаров 0889256668 гр. Ямбол, ул. Еркесия 12, ап. 3
Имейл: markobumbarov@abv.bg
6495 Румен Иванов Желязков 0885049431 гр. Ямбол, ул. Димитър Благоев, бл. 17, вх. 1, ет. 1, ап. 1
Имейл: rumen_jeliazkov@yahoo.com
6496 Тодор Димитров Караиванов 0898710306 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, ет. 2, 204
Имейл: todorkaraivanov_@abv.bg
6735 Стойчо Георгиев Георгиева 0988888626 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов № 14, ет. 2, кантора 208
Имейл: adv_st.georgiev@abv.bg
6736 Димитър Стоянов Атанасов 0887695554 гр. Елхово, ул. Търговска № 42, ап. 2
Имейл: dsatanasov@gmail.com