Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Хасково
2911 Венета Недялкова Димитрова 889981196 Хасково, ул.Хан Кубрат №8,офис 23
2912 Веселина Василева Динева 888819601 Хасково, ул.Преслав №24,ет.2
2913 Веска Георгиева Запрянова 888925020 Хасково, ул.Велико Търново №12
2914 Веско Цветанов Георгиев 887467050 Хасково, ул.Христо Ботев №1
2915 Владимир Георгиев Димитров 888528614 Хасково, ул.Велико Търново №12
2917 Всевдана Венкова Овчарова 888201240 Свиленград, ул.Г.Скрижовски №1
2918 Галина Димитрова Чингарова 888248486 Димитровград, ул.Цар Симеон №9
7297 Десислава Илиянова Садова - отписана
2920 Галина Славова Георгиева 0898566993 Харманли, ул. Янко Сакъзов № 3, ет. 2
7298 Ивалена Огнянова Ангелова 0888402940 гр. Хасково, бул. България № 142, вх. А, ет. 1
Имейл: ivalena.angelova@abv.bg
2922 Георги Колев Янев 888377668 Харманли, пл.Янко Сакъзов №1
7299 Коста Василев Костов 0888957940 гр. Димитровград, ул. Цар Борис I№ 5, ет. 3, офис 13
2923 Георги Миланов Зарчев 887273116 Хасково, бул.България №150,ет.5,офис 506
6469 Биляна Иванова Димитрова 0887934299 гр. Хасково ул. В.Търново 12
2924 Георги Панайотов Панайотов 889711744 Димитровград, бул.Г.С.Раковски №16Б-4
7764 Илиян Иванов Костовски 0876609767 гр. Хасково ул. Х. Кубрат 8 ет.4, оф.23
2925 Гергана Димова Георгиева 888609175 Хасково, пл.Градска болница №1,ет.4,офис 2
7765 Ирина Иванова Аргирова-Митева 0888646107 гр. Хасково ул. Х. Кубрат 8 ет.4, оф.18
2926 Гергана Стефанова Кръстева 898529895 Димитровград, ул.Цар Симеон ,бл.6,вх.Б,ап.2
7766 Кирил Красимиров Генев 0883317044 гр. Хасково ул. България 150 ет.2 оф.217