Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Хасково
4731 Кета Ставрева Георгиева 0887874350 Хасково, ул. Хр. Ботев № 1
4732 Лиляна Тянкова Пилева 038627243; 0888342384 Хасково, ул. Лонгоза № 2
4733 Михаил Атанасов Милчев 0888201216 Свиленград, ул. Ал. СТамболийски № 4
4734 Никола Димитров Янков 032 62 8902039163878 Пловдив/ Димитровград, гр. Пловдив бул. Марица № 102 ; гр. Димитровград ул. Цар Симеон № 9
4735 Станислав Йорданов Йорданов 0887949775 Хасково, ул. Преслав № 24, ет. 4, офис 4
4736 Таня Владкова Чалъкова 0878802179 Хасково, ул. Преслав № 24, ет. 3, офис 3
4737 Татяна Тодева Танева 0898748630 Хасково, Бизнесцентър, офис № 409
4994 Дамян Дончев Гочев 039166015; 0898538118 Димитровград, ул. Цар Симеон 6-Б-2
4995 Димитър Димов Митев 0898725050 Свиленград, бул. България № 59
4998 Светослав Йорданов Михайлов 0887984363 Хасково, ул. Недялка Симеонова № 4
4999 Соня Петрова Бонева 0898958933 Хасково , бул. България № 136
5000 Теодора Петрова Димитрова 0888966851 Харманли , ул. Я. Сакъзов № 2
5344 Александра Петкова Алексиева 0889918883 Хасково, ул. Преслав № 28, ет. 2, офис 13
5345 Валентина Тодорова Кунева 0893665989 Димитровград, бул. Г. С. Раковски 10-В-14
5346 Васил Георгиев Стойчев 039167852; 0887471358 Димитровград, ул. Капитан Петко Войвода, бл. 18, ап. 4
5347 Георги Владимиров Димитров 663165; 0879378039 Хасково, ул. В. Търново 12
5348 Георги Иванов Матанов 0889530073 Харманли , ул. Каблешков № 5
5349 Гергана Делева Стоева 038622170; 0877186303 Хасково, ул. Хан Кубрат /, ет. 3, офис 15
5350 Добромир Костов Добчев 0899397936 Димитровград, ул. Простор, бл. 10, вх. А, ап. 1
5351 Иван Величков Минев 0887203331 Хасково, ул. Преслав № 28, ет. 2, офис 13