Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Шумен
3847 Марияна Христова Пенчева 885591150 Шумен, ул. Съединение 119
3848 Мария Велкова Василева 886654782 Шумен, ул. Мизия 11
3849 заличен
3850 Росица Маринова Пенчева 887341045 Шумен, ул. Съединение 68
3851 Румяна Янкова Михалева 897383685 Шумен, ул. Д. Войников15
3852 Юлиян Рутенов Асланов 887292699 Шумен, ул. Освобождение 7
4095 заличен
4096 Кръстю Иванов Баев 0899463770 Шумен, ул. Бачо Киро 5, офис 1
4097 Неделчо Иванов Джамбазов 0898435046 Шумен, ул Саединение 68 вхБ ап18
4465 Антония Иванова Панайотова 0898979730; 054980020 Шумен, ул. А. Мицкевич 1 офис 1а
4466 Венера Бончева Христова 0888930556; 054876995 Шумен, бул. Славянски 72
4467 заличен
4468 Милен Йорданов Марков 0888964747; 053727002 Нови пазар, ул. Цар Освободител 33 офис 7
4469 заличен
4470 Радина Георгиева Карастоянова 0888513265 Шумен, ул. Съединение 109 офис 6
4738 Анатоли Илиев Дочев 0886529610; 0898328915 Шумен, ул. Лайош Кошут №2, ет. 1, офис 100
4739 Грациела Иванова Георгиева 0888424385 Шумен, бул. Цар Освободител №97, ет.6
4740 Илиян Недков Недев 0887313195 Шумен, ул. "Цар Асен І" 0№2, ет.1, ап.1
4741 заличен
4742 Станислав Стоичков Стоянов 0888428379 Шумен, ул. Цар Освободител №97,ет.6, офис 3