Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Шумен
6048 Димитър Господинов Димитров 0889506415 гр. Шумен, ул. Добри Войников 17, ет. 3, офис 7
3073 Снежка Иванова Янкова 888245791 Шумен, ул.Съединение №68,вх.2,ап.20
6049 заличен
3074 Теодора Минкова Стаева 888456527 Нови Пазар, ул.Св.Св.Кирил и Методий №24
6050 Снежана Косева Костова 054800888; 0887188367 гр. Шумен, ул. Съединение 117Б, ет. 1, ап. 1
3077 Филип Ивайлов Лефтеров 887313608 Шумен, ул.Цар Иван Александър№89,вх.2
6051 Станчо Шурев Станчев 0899952922 гр. Шумен, ул. Христо Ботев 10
3078 Харалан Илиев Стефанов 886354497 Шумен, ул.Генерал Столетов №6,ет.1
3064 Стоян Маринов Обретенов 0884188818 гр. Шумен, ул. Съединение 68
3080 заличен
3081 Цветанка Николова Котларова 888402883 Нови Пазар, ул.Цар Освободител №22
3451 Иван Богомилов Иванов 888974499 Шумен, ул.Цар Иван Александър№89
3452 Николай Йорданов Колев 898570968 Шумен, ул.Сан Стефано №3,партер
3453 Пламен ХристовПетков 898485732 Шумен, ул.Добри Войников №9-13,к.26
3454 Снежана Кирилова Тошева 899118883 Шумен, ул.Съединение №109,ет.2,к.23
3842 Георги Радков Каменов 897906721 Нови пазар, ул. Цар Освободител 22
3843 заличен
3844 заличен
3845 Илка Илиева Кадрева 885155674 Шумен, ул. Съединение 119
3846 Красимир Стойнев Анев 888831050 Шумен, ул. Съединение 119