Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Хасково
7148 Стефан Тянков Симеонов 0898733682 гр. Хасково, ул. Преслав 24, ет. 3, офис 12
Имейл: st.simeonow@gmail.com
7440 Теньо Димитров Тенчев 0898947798 гр. Хасково, ул. Преслав 35
Имейл: adv_tenchev@abv.bg
4453 Димитър Маринов Славов 0887854152 Свиленград, ул. Ст. Стамболов 26-Б-17
7149 Тодор Радев Ночев 0885383695 гр. Хасково, ул. Цар Освободител 1, офис 204
Имейл: nochev.todor@gmail.com
4454 Димка Господинова Стаматова 0898559378; 037388466 Харманли, пл. Възраждане 16
4455 Иванка Нейчева Лозанова 0898320357 Харманли, бул. България 53, бл 16-2, вх. В, ап. 35, ет. 4
4456 Илия Стойчев Бабаджанов 0885895354 Свиленград, ул. Георги Бенковски 15
4457 Йордан Людмилов Нанчев 0885147983; 623962 Хасково, бул. България 75а
4458 Кирил Тенчев Кирев 0898201444 Хасково, бул. България 142 вх. А ет. 1
4459 заличен
4461 Павлин Тошков Тодоров 0878688388 Хасково, ул. Хан Кубрат 8 ет. 4 офис 23
4462 Стойчо Недялков Тилев 0889209474 Хасково, ул. Гюмюрджена 40
4463 Тодор Илиев Димитров 0898701562 Хасково, ул. Христо Ботев 1 бизнесцентър офис 101А
4464 Християн Йотов Христов 037977700; 0885848148 Свиленград, ул. Георги Скирижовски 10
3736 Фани Иванова Христова Сливен, преместена от АК Сливен в АК Хасково 20.01.2009 г.
4726 Адриан Димитров Хаджииванов 888591275 Димитровград, ул. Цар Самуил 8-Б-1
4727 Антон Първанов Пейчев 0885718127 Хасково, ул. Хан Кубрат № 8, ет. 4, офис 17
4728 Борислав Петров Йорданов 0898589789 Свиленград, бул. България № 55
4729 Васил Христов Лазов 0888952453 Хасково, ул. Хан Кубрат № 8, офис 20
4730 Жана Желязкова Колева 0391 64074; 0882747200 Димитровград, бул. Ст. Стамболов 7-Б-20