Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
82 Красимир Събев Събев (088) 7908825 Сандански, ул. Чудомир Кантарджиев № 47 Б
83 Лидия Илиева Шушорова (089) 8235963 Сандански, ул. Македония № 36
84 Людмила Кирилова Кацарова (089) 8998543 Сандански, ул. Христо Смирненски № 6
85 Нели Сайдосова Захариева (0746) 28819, (088) 7947831 Сандански, ул. Мара Бунева № 12
86 Оля Иванова Лазарова (089) 7343593 Сандански, ул. Македония № 51
87 Роза Борисова Андонова - Орманлиева 074630230, 0888226146 Сандански, ул. Гео Милев №2
88 Росен Иванов Недин (0746) 31219, (088) 7743008 Сандански, ул. Банска 2
89 Симеон Димитров Попов (088) 7916291 Сандански, ул. Мара Бунева № 1
90 Таня Иванова Илиева (089) 7570898 Сандански, ул. Свобода № 7, ет.2
91 Христо Страхилов Стоянов (098) 88251085 Сандански, ул. Македония № 53
92 Албена Кубратова Златкова (0745) 61076, (088) 8678096 Петрич, ул."Цар Борис III" №32
94 Ани Владимирова Ампова (0745) 27030, (088) 8884527 Петрич, ул. Вардар № 10, ет.1
96 заличен
97 Ваица Симеонова Пенелова (0745) 62005, (088) 6777885 Петрич, ул. Екзарх Йосиф № 43
98 Велина Бончева Банчева (0745) 23404, (088) 8198882 Петрич, ул. Опълченска № 8
99 Величка Георгиева Николова - Граминова (0745) 62155, (088) 7604640 Петрич, с. Беласица, общ. Петрич
100 Виктория Красимирова Коцева 0898643322; 0887604640 гр. Петрич, ул. Цар Борис III № 11А
Имейл: raiaikrasi@abv.bg
102 Виолета Георгиева Николова-Ваиу (0745) 22839, (088) 5164961 Петрич, ул. Струма 1
103 Георги Лефтеров Божинов (0745) 61132, (088) 7525529 Петрич, ул. Княз Борис I № 16
104 Гергана Андонова Коларова 074562126 Петрич, ул. "Гоце Делчев" № 15, ет. 2