Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
76 Димитрина Костадинова Михайлова (0746) 32891, (088) 8306864 Сандански, ул. Македония № 36
77 Елена Благоева Попова (0746) 31175, (088) 8201923 Сандански, ул. Мара Бунева 18
78 Жасмина Танасова Тюлекова (089) 9193348 Сандански, ул. Свобода № 7
80 Иглика Василева Манова - Смилянова (088) 8665911 Сандански, ул. Мара Бунева № 4
82 Красимир Събев Събев (088) 7908825 Сандански, ул. Чудомир Кантарджиев № 47 Б
83 Лидия Илиева Шушорова (089) 8235963 Сандански, ул. Македония № 36
84 Людмила Кирилова Кацарова (089) 8998543 Сандански, ул. Христо Смирненски № 6
85 Нели Сайдосова Захариева (0746) 28819, (088) 7947831 Сандански, ул. Мара Бунева № 12
86 Оля Иванова Лазарова (089) 7343593 Сандански, ул. Македония № 51
87 Роза Борисова Андонова - Орманлиева 074630230, 0888226146 Сандански, ул. Гео Милев №2
88 Росен Иванов Недин (0746) 31219, (088) 7743008 Сандански, ул. Банска 2
89 Симеон Димитров Попов (088) 7916291 Сандански, ул. Мара Бунева № 1
90 Таня Иванова Илиева (089) 7570898 Сандански, ул. Свобода № 7, ет.2
91 Христо Страхилов Стоянов (098) 88251085 Сандански, ул. Македония № 53
92 Албена Кубратова Златкова (0745) 61076, (088) 8678096 Петрич, ул."Цар Борис III" №32
94 Ани Владимирова Ампова (0745) 27030, (088) 8884527 Петрич, ул. Вардар № 10, ет.1
96 заличен
97 Ваица Симеонова Пенелова (0745) 62005, (088) 6777885 Петрич, ул. Екзарх Йосиф № 43
98 Велина Бончева Банчева (0745) 23404, (088) 8198882 Петрич, ул. Опълченска № 8
99 Величка Георгиева Николова - Граминова (0745) 62155, (088) 7604640 Петрич, с. Беласица, общ. Петрич