Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
49 Меглена Симеонова Андонова (073) 24451,( 088) 8413527 Благоевград, ул."Пере Тошев"№14
52 заличен
53 Надежда Георгиева Римпева (089) 8703871 Благоевград, ж.к. Запад, бл.24,ет.3,ап.
54 Николай Георгиев Рупчин (089) 9373770 Благоевград, ул."Джеймс Баучер" № 11
56 Петър Георгиев Петров (073) 830571, (088) 8410973 Благоевград, ул."Тодор Александров"№41, ет.1, офис 102
57 Румяна Славчева Григорова (073) 830610, (089) 7915627 Благоевград, ул."Полковник Димов" №3А
59 Светлана Николова Радулова (073) 886168, (088) 8939007 Благоевград, ул."Тодор Александров"№41, офис 11
60 Силвия Валентинова Несторова (088) 7664498 Благоевград, ул. "Ив.Шишман"№ 20
61 Снежанка Янкова Ангелова (073) 835326, (089) 9115263 Благоевград, ул."Ив.Шишман "№18
63 Стефка Фильова Коемджиева (073) 882819, (088) 6437551 Благоевград, ул."Тодор Александров"№12, ет.2
64 Таня Василева Бойкова (073) 29584, (088) 7344921 Благоевград, ул."Менча Кърничева"№10
65 Христина Иванова Солачка (073) 834332,( 088) 9473206 Благоевград, ул."Ив.Шишман "№20
66 Цвета Валентинова Рангелова (088) 7788446 Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 32, партер
69 Юлия Христова Ангелова (073) 832767, (088) 7879373 Благоевград, ул. Пере Тошев № 7
70 заличен
71 Анастасия Георгиева Маринова (089) 8510186 Сандански, ул. "Христо Смирненски " № 6
72 Виолета Христова Станкова (0746) 32092, (088) 7602177 Сандански, ул. Свобода № 12
73 Виолета Симеонова Тасева (089) 8440942 Сандански, ул. Първи май № 14
74 Георги Петров Ангов (088) 5825836 Сандански, ул. Свобода № 36
75 Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина (0746) 31219, (088) 8723170 Сандански, ул. Банска 2