Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
56 Петър Георгиев Петров (073) 830571, (088) 8410973 Благоевград, ул."Тодор Александров"№41, ет.1, офис 102
57 Румяна Славчева Григорова (073) 830610, (089) 7915627 Благоевград, ул."Полковник Димов" №3А
59 Светлана Николова Радулова (073) 886168, (088) 8939007 Благоевград, ул."Тодор Александров"№41, офис 11
60 Силвия Валентинова Несторова (088) 7664498 Благоевград, ул. "Ив.Шишман"№ 20
61 Снежанка Янкова Ангелова (073) 835326, (089) 9115263 Благоевград, ул."Ив.Шишман "№18
63 Стефка Фильова Коемджиева (073) 882819, (088) 6437551 Благоевград, ул."Тодор Александров"№12, ет.2
64 Таня Василева Бойкова (073) 29584, (088) 7344921 Благоевград, ул."Менча Кърничева"№10
65 Христина Иванова Солачка (073) 834332,( 088) 9473206 Благоевград, ул."Ив.Шишман "№20
66 Цвета Валентинова Рангелова (088) 7788446 Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 32, партер
69 Юлия Христова Ангелова (073) 832767, (088) 7879373 Благоевград, ул. Пере Тошев № 7
70 заличен
71 Анастасия Георгиева Маринова (089) 8510186 Сандански, ул. "Христо Смирненски " № 6
72 Виолета Христова Станкова (0746) 32092, (088) 7602177 Сандански, ул. Свобода № 12
73 Виолета Симеонова Тасева (089) 8440942 Сандански, ул. Първи май № 14
74 Георги Петров Ангов (088) 5825836 Сандански, ул. Свобода № 36
75 Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина (0746) 31219, (088) 8723170 Сандански, ул. Банска 2
76 Димитрина Костадинова Михайлова (0746) 32891, (088) 8306864 Сандански, ул. Македония № 36
77 Елена Благоева Попова (0746) 31175, (088) 8201923 Сандански, ул. Мара Бунева 18
78 Жасмина Танасова Тюлекова (089) 9193348 Сандански, ул. Свобода № 7
80 Иглика Василева Манова - Смилянова (088) 8665911 Сандански, ул. Мара Бунева № 4