Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
4159 Тодор Георгиев Петрелийски 0878597046 гр. Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 3А
4160 Янка Петрова Толькова 0898565553 Сандански, ул Свобода 7 вх.Б
3884 Иванка Стоянова Дюзова 0885244892 Петрич, ул. Ал. Стамболийски
4474 Анелия Георгиева Хаджистоянова 0747 80580; 0885088737 Разлог, ул. Яне Сандански № 34, офис 6
4475 заличен
7604 0888980001 гр. Благоевград, ул.Полк. Димов №1, партер
Имейл: eleonora_atanasova_Law@abv.bg
4476 Благой Алексеев Горанов 074699009; 0898781629 Сандански, ул. Мара Бунева № 18
7605 Иван Емилов Янкулов 0898703321 гр. Петрич ул. Лазар Маджаров 2
Имейл: ivan.yankulov@abv.bg
4477 Бояна Илиянова Ангелова 879324032 Петрич , ул. Никола Вапцаров №19
7606 Йордан Димитров Джупанов 0886336393 Разлог, ул. Бяла река 14
4478 заличена
7607 Лидия Страхилова Матеева 0896576674 Сандански, ул. Л.Каравелов 12, ул.Хр.Смирненски 11
4479 Григор Димитров Димитров 836372; 0889851336 Благоевград, ул. Ал. Стамболийски №34, ет.1, ап.2
Имейл: grigordim@gmail.com
7608 Мария Славчева Митрева 0898885660 Благоевград ж.к. Стр. ц-р, бл.22, А, 2
4480 Даниела Ицкова Димитрова 073887639; 0899174853 Благоевград, ул. Т. Александров №43, Б, ет. 2
3380 Надя Бойкова Въкова-Лазарова 0888567302 Благоевград ул.Даме Груев 21, ет.3
4481 Димитър Красимиров Андонов 074621222; 0889290014 Сандански, ул. Мара Бунева № 18
7609 Иво Николов Христов 0887929246 Благоевград ул. Хр. Тетерчев 36А, ет.2
4482 Диньо Марков Динев 0894607955 Благоевград, ул. Братя Иванови №1
7610 Маряна Валентинова Борисова 0898322203 Симитли, ул. Вихрен 34