Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
3518 заличен
7776 Елизабета Николаева Дерменджиева 0879334306 ул. „ Иван Шишман“ № 20, партер, офис № 2
3519 Петрана Димитрова Стоименова – Гошева 0899/940750 Благоевград, ул. Цар Иван Шишман № 20
7777 Злати Райчев Ангелов 0899673301 ул. „Георги Измирлиев“ № 15, ет.1, офис 4
3521 Станислава Ангелова Ангелова 0899/899893 Благоевград, ул. Шар планина № 14
7778 София Василива Касабова - Беличенова 0886815644 ул. „Пере Тошев“ № 6
3524 Олег Георгиев Янчев
3525 Тома Николов Гунчев 0898/661727 Петрич, ул. Цар Борис III № 40 А
3526 Татяна Димитрова Лазарова - Цанева 0886/087862 Разлог, ул. Яне Сандански № 16
3527 Ангелина божикова Ячкова 0898/566070 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
3528 Анелия Станимирова Шопова 0888/584637 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
3529 Блага Цветкова Белчева 0889/692929 Гоце Делчев, ул. Сестри Дукови № 5
5886 Добромир Илиев Парапанов 0746 31219; 0888949616 гр. Сандански, ул. Банска № 2
3530 Галя Стефанова Башлиева 887962076 Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 11, вх. А, офис 2
5887 Петър Александров Сланчев 0887787022 гр. Разлог, ул. Родопи 2
Имейл: office@slanchev.com
3531 заличен
5888 Тодор Георгиев Мардов 0898703855 гр. Разлог, ул. Г. Бенковски 12
3532 Лилия Георгиева Герова 0889/522616 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
2315 заличен
3533 Наталия Росенова Карасмилова - Чилева 0887/565110 Гоце Делчев, ул. Васил Левски № 8