Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
28 Емилия Крумова Стоянова (073) 887817,(088) 8264633 Благоевград, ул. "Христо Татарчев"№27
29 заличен
30 Иван Любомиров Тошев (073) 882722,( 089) 8317248 Благоевград, ул."Братя Иванови"№1, бл. "Лира"-партер
31 Иван Благоев Катърджиев (073) 832938, (087) 7172898 Благоевград, ул."Пере Тошев"№3
33 заличен
34 Керстин Спасова Кацарска (073) 882287, (088) 9463184 Благоевград, ул."ПолковникДимов"№1, офис 18
36 заличен
37 Лефтера Атанасова Лазарова 0885744707 Благоевград, ул."Тодор Александров"№ 21, ет.4
39 Маргарита Стоянова Въчкова (088) 8648519 Благоевград, ул."Крали Марко "№1, ет.2
40 Мариана Иванова Ангелова (088) 8469559 Благоевград, ул. Тодор Александров 41, етаж 1, офис 115
41 Мариела Йорданова Алексова (073) 833435, (088) 7640499 Благоевград, ул."Пере Тошев" №6
44 Мария Антониева Даскалова 073870520 Благоевград, ул."Крали Марко" № 4, партер
45 Марияна Иванова Рамова - Попова (089) 8714440, (087) 8332224 Благоевград, ул."Тодор Александров"№23
46 Марян Иванов Биков 0878824916; 0879260167; 073880808 Благоевград, ул."Пере Тошев"№6
47 Мая Николова Тунтева (073) 881475, (089) 8536860 Благоевград, ул."Пере Тошев"№3
48 Мая Януш Драгиева (089) 8700374 Благоевград, ул. Крали Марко № 10
49 Меглена Симеонова Андонова (073) 24451,( 088) 8413527 Благоевград, ул."Пере Тошев"№14
52 Милуш Стоянов Бараков (073) 882353, (088) 7802631 Благоевград, ул."Ст.Стамболов"№64
53 Надежда Георгиева Римпева (089) 8703871 Благоевград, ж.к. Запад, бл.24,ет.3,ап.
54 Николай Георгиев Рупчин (089) 9373770 Благоевград, ул."Джеймс Баучер" № 11