Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
22 Димитринка Йорданова Миленкова (088) 7790246 Симитли, ул. Христо Ботев" № 25
23 заличен
26 Елена Ганчова Равначка (073) 830571, (089) 8663987 Благоевград, ул. "Тодор Александров"№41,ет.1, офис 10
27 Емилия Петрова Щерева (073) 887722, (089) 9193192 Благоевград, ул."Пере тошев"№3
28 Емилия Крумова Стоянова (073) 887817,(088) 8264633 Благоевград, ул. "Христо Татарчев"№27
29 заличен
30 Иван Любомиров Тошев (073) 882722,( 089) 8317248 Благоевград, ул."Братя Иванови"№1, бл. "Лира"-партер
31 Иван Благоев Катърджиев (073) 832938, (087) 7172898 Благоевград, ул."Пере Тошев"№3
33 заличен
34 Керстин Спасова Кацарска (073) 882287, (088) 9463184 Благоевград, ул."ПолковникДимов"№1, офис 18
36 заличен
37 Лефтера Атанасова Лазарова 0885744707 Благоевград, ул."св.св. Кирил и Методий" 23, вх.А, ет.2, ап.5
39 Маргарита Стоянова Въчкова (088) 8648519 Благоевград, ул."Крали Марко "№1, ет.2
40 Мариана Иванова Ангелова (088) 8469559 Благоевград, ул. Тодор Александров 41, етаж 1, офис 115
41 Мариела Йорданова Алексова (073) 833435, (088) 7640499 Благоевград, ул."Пере Тошев" №6
44 Мария Антониева Даскалова 073870520 Благоевград, ул."Крали Марко" № 4, партер
45 заличен
46 Марян Иванов Биков 0878824916; 0879260167; 073880808 Благоевград, ул."Пере Тошев"№6
47 Мая Николова Тунтева (073) 881475, (089) 8536860 Благоевград, ул."Пере Тошев"№3
48 Мая Януш Драгиева (089) 8700374 Благоевград, ул. Крали Марко № 10