Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
147 Костадинка Георгиева Богданова (0751) 61364, (089) 8709577 Гоце Делчев, ул. Иван Вазов № 12 А
7304 Айше Ибрахим Джембазка 0896267676 гр. Разлог, ул. Яне Сандански 34
Имейл: a.dzhembazka@abv.bg
148 Магадалена Георгиева Пиринска (088) 7300451 Гоце Делчев, ул. Цар Самуил № 4
4486 Иво Николов Зойков 0896113634 гр. Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 8
Имейл: adv_zoikov@abv.bg
149 Нели Стоилова Терзиева (089) 8767603 Гоце Делчев, ул. Г. С. Раковски № 12
7305 Мария Богданова Геренска 0878404507 гр. Благоевград, ул." Т. Александров"№ 43 А, ет.1
Имейл: adv_gerenska@abv.bg
3510 Велина Георгиева Пиргова 0888 143 943; 0899 739 167 гр. Петрич, ул. "Цар Борис ІІІ" № 36
7306 Петър Васков Петров 0885465185 гр. Гоце Делчев, ул. "Иван Вазов" № 10
Имейл: adv.p.v.petrov@gmail.com
3511 Валерия Тодорова Велева 0888/333909 Благоевград, ул. Мара Бунева 2,ет.1
7307 Петър Иванов Балджиев 0883322766 гр. Благоевград, ул. Т. Александров 23 ет4
Имейл: petarbaldgiev@abv.bg
3512 Любка Благоева Крънчева 8886748625 Разлог, ул. Хан Крум №1
7308 Райна Венциславова Василева 0888314948 гр. Благоевград, ул. Вардар 28
Имейл: raina.vasileva@abv.bg
7772 Александър Стоилов Стоев 0877311373 гр. Благоевград, ул. "Неофит Рилски" № 8
Имейл: aleksandarsstoev@gmail.com
3515 Мариана Димитрова Карабунарова - Дановска 0888/006616 Благоевград, ул. Тодор Алексндров №35 А
7309 Станислав Владимиров Габеров 0879479545 гр. Благоевград, ул. Кр. Асенов 21А
Имейл: gaberov_i_ko@abv.bg
7773 Васка Атанасова Пелтекова 0894366191 ул. „ Георги Раковски“ № 7
3516 Мария Михайлова Георгиева 0888/212040 Благоевград, ул. Братя Миладинови 1, офис 1
7774 Димитър Ванюшов Пешев 0878980055 ул. „Арсений Костенцев“ № 11
3517 Нели Руменова Боянина 0885/251421 Благоевград, ул. Стефан Стамболов № 12, вх. А
7775 Добри Тенчев Тенев 0885794275 гр. Благоевград, ул. „ Тодор Александров“ № 41, ет. 2, офис 4