Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
3510 Велина Георгиева Пиргова 0888 143 943; 0899 739 167 гр. Петрич, ул. "Цар Борис ІІІ" № 36
7306 Петър Васков Петров 0885465185 гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11, ет.1
Имейл: adv.p.v.petrov@gmail.com
3511 Валерия Тодорова Велева 0888/333909 Благоевград, ул. Мара Бунева 2,ет.1
7307 Петър Иванов Балджиев 0883322766 гр. Благоевград, ул. Т. Александров 23 ет4
Имейл: petarbaldgiev@abv.bg
3512 Любка Благоева Крънчева 8886748625 Разлог, ул. Хан Крум №1
7308 Райна Венциславова Василева 0888314948 гр. Благоевград, ул. Вардар 28
Имейл: raina.vasileva@abv.bg
3515 Мариана Димитрова Карабунарова - Дановска 0888/006616 Благоевград, ул. Тодор Алексндров №35 А
7309 Станислав Владимиров Габеров 0879479545 гр. Благоевград, ул. Кр. Асенов 21А
Имейл: gaberov_i_ko@abv.bg
3516 Мария Михайлова Георгиева 0888/212040 Благоевград, ул. Братя Миладинови 1, офис 1
3517 Нели Руменова Боянина 0885/251421 Благоевград, ул. Стефан Стамболов № 12, вх. А
3518 заличен
3519 Петрана Димитрова Стоименова – Гошева 0899/940750 Благоевград, ул. Цар Иван Шишман № 20
3521 Станислава Ангелова Ангелова 0899/899893 Благоевград, ул. Шар планина № 14
3524 Олег Георгиев Янчев 0898/581534 Петрич, ул. Цар Борис III № 40 А
3525 Тома Николов Гунчев 0898/661727 Петрич, ул. Цар Борис III № 40 А
3526 Татяна Димитрова Лазарова - Цанева 0886/087862 Разлог, ул. Яне Сандански № 16
3527 Ангелина божикова Ячкова 0898/566070 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
3528 Анелия Станимирова Шопова 0888/584637 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
3529 Блага Цветкова Белчева 0889/692929 Гоце Делчев, ул. Сестри Дукови № 5
5886 Добромир Илиев Парапанов 0746 31219; 0888949616 гр. Сандански, ул. Банска № 2