Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
132 Илонка Захариева Пандева (088) 6850472 Разлог, ул. Яне Сандански № 32
115 заличен
134 Мария Иванова Прешелкова (088) 7786578 Разлог, ул. Ил Макариополски № 22
123 Петър Кръстев Йовчев 074561036 гр. Петрич, ул. "Славянска" № 5, ет.1
Имейл: yov4ev@abv.bg
135 Райна Иванова Кацарска (0747) 6529, (088) 8980836 Разлог, ул. Яне Сандански № 4
123 Петър Кръстев Йовчев 074561036 гр. Петрич, ул. Славянска № 5, ет.1
Имейл: yov4ev@abv.bg
136 Росица Димитрова Зотева -Коцакова (0747) 80580, (088) 7626934 Разлог, ул. Бяла река № 14
6094 Аврам Илиев Москов 0888954973 гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11
Имейл: avrammoskov@abv.bg
137 заличен
6095 заличен
138 Албена Асенова Лавчиева (088) 7468997 Гоце Делчев, ул. Иван Вазов № 12 А
139 Валя Богданова Теодосиева - Рупчина (0751) 60921, (088) 8259409 Гоце Делчев, ул. Ал Стамболийски № 11
7604 Елеонора Бориславова Атанасова 0888980001 гр. Благоевград ул.Полк. Димов №1, партер
Имейл: eleonora_atanasova_Law@abv.bg
140 Даниела Стойчева Бойкова - Банева (0751) 60681, (088) 8877159 Гоце Делчев, ул. Ал Стамболийски № 6
142 Зоя Иванова Пулева (0751) 25077 Гоце Делчев, ул. Христо Ботев № 21 Б
143 Иванка Георгиева Кехайова (088) 7798664 Гоце Делчев, ул. Г. С. Раковски № 13
26 Елена Ганчова Равначка 073830571 гр. Благоевград, ул. "Пере Тошев" № 6
144 Ирина Димитрова Пелтекова 0894356464 Гоце Делчев, ул. Христо Ботев № 19
145 Катя Георгиева Воденичарова (088) 8246721 Гоце Делчев, ул.Ал Стамболийски № 13
146 Кирил Живков Димитрушев (0751) 28725, (088) 7820824 Гоце Делчев, ул.Ал Стамболийски № 11