Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
135 Райна Иванова Кацарска (0747) 6529, (088) 8980836 Разлог, ул. Яне Сандански № 4
123 Петър Кръстев Йовчев 074561036 гр. Петрич, ул. Славянска № 5, ет.1
Имейл: yov4ev@abv.bg
136 Росица Димитрова Зотева -Коцакова (0747) 80580, (088) 7626934 Разлог, ул. Бяла река № 14
6094 Аврам Илиев Москов 0888954973 гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11
Имейл: avrammoskov@abv.bg
137 заличен
6095 Гергана Ивова Бончева 0899136677; 0899136677 гр. Благоевград, ул. Менча Кърничева 12
138 Албена Асенова Лавчиева (088) 7468997 Гоце Делчев, ул. Иван Вазов № 12 А
139 Валя Богданова Теодосиева - Рупчина (0751) 60921, (088) 8259409 Гоце Делчев, ул. Ал Стамболийски № 11
140 Даниела Стойчева Бойкова - Банева (0751) 60681, (088) 8877159 Гоце Делчев, ул. Ал Стамболийски № 6
142 Зоя Иванова Пулева (0751) 25077 Гоце Делчев, ул. Христо Ботев № 21 Б
143 Иванка Георгиева Кехайова (088) 7798664 Гоце Делчев, ул. Г. С. Раковски № 13
144 Ирина Димитрова Пелтекова (088) 8582367 Гоце Делчев, ул. Христо Ботев № 19
145 Катя Георгиева Воденичарова (088) 8246721 Гоце Делчев, ул.Ал Стамболийски № 13
146 Кирил Живков Димитрушев (0751) 28725, (088) 7820824 Гоце Делчев, ул.Ал Стамболийски № 11
147 Костадинка Георгиева Богданова (0751) 61364, (089) 8709577 Гоце Делчев, ул. Иван Вазов № 12 А
148 Магадалена Георгиева Пиринска (088) 7300451 Гоце Делчев, ул. Цар Самуил № 4
149 Нели Стоилова Терзиева (089) 8767603 Гоце Делчев, ул. Г. С. Раковски № 12
3510 Велина Георгиева Пиргова 0888 143 943; 0899 739 167 гр. Петрич, ул. "Цар Борис ІІІ" № 36
3511 Валерия Тодорова Велева 0888/333909 Благоевград, ул. Мара Бунева 2,ет.1
3512 Любка Благоева Крънчева 8886748625 Разлог, ул. Хан Крум №1