Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
110 Елена Гришева Георгиева (088) 7707256 Петрич, ул. " Цар Борис III № 32 А
111 Емилия Герасимова Станкова (088) 8259048 Петрич, ул. Младост № 5
112 Иван Здравков Данчев (0745) 61022, (088) 8655297 Петрич, ул. Лазар Маджаров № 2
113 Илонка Кирилова Закова (0745) 62155, (088) 6418541 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32А
114 заличен
116 Маргарита Христова Райчева (0745) 61994, (089) 8622821 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32
117 заличен
118 заличен
119 Мартин Костадинов Чаракчиев 0887455337 гр. Петрич, ул. Христо Ботев 8
Имейл: martin.charakchiev@mail.bg
120 Надка Стаменова Танева (0745) 29965, (089) 8913354 Петрич, ул. Ильо Войвода № 34
121 заличен
122 Параскева Иванова Точкова (088) 8666472 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32
123 Петър Кръстев Йовчев (0745) 61036, (088) 9504854 Петрич, ул. Самуилова крепост № 1
124 Петя Живкова Хантова (0745) 29669, 0898629958 Петрич, ул. "Пере Тошев" № 1, ет. 1
125 Славянка Георгиева Тимова (0745) 21956, (088) 8635496 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32А
126 Стоян Радков Божинов (0745) 61022, (089) 7978531 Петрич, ул. Лазар Маджаров № 2
127 Цветана Запрева Динева 0897804603 Петрич, ул. "Възраждане" № 3, ет. 2
129 Емил Петров Ядков (0747) 80580, (088) 8993846 Разлог, ул. Бяла река № 14
130 Иван Йорданов Димитров (088) 7510341 Разлог, ул. Яне Сандански № 20
0 заличен