Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
86 Оля Иванова Лазарова (089) 7343593 Сандански, ул. Македония № 51
87 Роза Борисова Андонова - Орманлиева 074630230, 0888226146 Сандански, ул. Гео Милев №2
88 Росен Иванов Недин (0746) 31219, (088) 7743008 Сандански, ул. Банска 2
89 Симеон Димитров Попов (088) 7916291 Сандански, ул. Мара Бунева № 1
90 Таня Иванова Илиева (089) 7570898 Сандански, ул. Свобода № 7, ет.2
91 Христо Страхилов Стоянов (098) 88251085 Сандански, ул. Македония № 53
92 Албена Кубратова Златкова (0745) 61076, (088) 8678096 Петрич, ул."Цар Борис III" №32
94 Ани Владимирова Ампова (0745) 27030, (088) 8884527 Петрич, ул. Вардар № 10, ет.1
96 заличен
97 Ваица Симеонова Пенелова (0745) 62005, (088) 6777885 Петрич, ул. Екзарх Йосиф № 43
98 Велина Бончева Банчева (0745) 23404, (088) 8198882 Петрич, ул. Опълченска № 8
99 Величка Георгиева Николова - Граминова (0745) 62155, (088) 7604640 Петрич, с. Беласица, общ. Петрич
100 Виктория Красимирова Коцева 0898643322; 0887604640 гр. Петрич, ул. Цар Борис III № 11А
Имейл: raiaikrasi@abv.bg
102 Виолета Георгиева Николова-Ваиу (0745) 22839, (088) 5164961 Петрич, ул. Струма 1
103 Георги Лефтеров Божинов (0745) 61132, (088) 7525529 Петрич, ул. Княз Борис I № 16
104 Гергана Андонова Коларова 074562126 Петрич, ул. "Гоце Делчев" № 15, ет. 2
105 заличен
106 заличен
107 Димитрина Томова Харамлийска (0745) 60444, (088) 8679480 Петрич, ул. Захари СТоянов № 6
108 Димитрина Василева Марангозова (089) 9030508 Петрич, ул. Бяло море 2