Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
97 Ваица Симеонова Пенелова (0745) 62005, (088) 6777885 Петрич, ул. Екзарх Йосиф № 43
98 Велина Бончева Банчева (0745) 23404, (088) 8198882 Петрич, ул. Опълченска № 8
99 Величка Георгиева Николова - Граминова (0745) 62155, (088) 7604640 Петрич, с. Беласица, общ. Петрич
100 Виктория Красимирова Коцева 0898643322; 0887604640 гр. Петрич, ул. Цар Борис III № 11А
Имейл: raiaikrasi@abv.bg
102 Виолета Георгиева Николова-Ваиу (0745) 22839, (088) 5164961 Петрич, ул. Струма 1
103 Георги Лефтеров Божинов (0745) 61132, (088) 7525529 Петрич, ул. Княз Борис I № 16
104 Гергана Андонова Коларова 074562126 Петрич, ул. "Гоце Делчев" № 15, ет. 2
105 заличен
106 заличен
107 Димитрина Томова Харамлийска (0745) 60444, (088) 8679480 Петрич, ул. Захари СТоянов № 6
108 Димитрина Василева Марангозова (089) 9030508 Петрич, ул. Яне Сандански № 14
110 Елена Гришева Георгиева (088) 7707256 Петрич, ул. " Цар Борис III № 32 А
111 Емилия Герасимова Станкова (088) 8259048 Петрич, ул. Младост № 5
112 Иван Здравков Данчев (0745) 61022, (088) 8655297 Петрич, ул. Лазар Маджаров № 2
113 Илонка Кирилова Закова (0745) 62155, (088) 6418541 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32А
114 заличен
116 Маргарита Христова Райчева (0745) 61994, (089) 8622821 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32
117 заличен
118 Мариана Георгиева Попова (0745) 29900, (089) 8606996 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32А
119 Мартин Костадинов Чаракчиев 0887455337 гр. Петрич, ул. Христо Ботев 8
Имейл: martin.charakchiev@mail.bg