Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
90 Таня Иванова Илиева (089) 7570898 Сандански, ул. Свобода № 7, ет.2
91 Христо Страхилов Стоянов (098) 88251085 Сандански, ул. Македония № 53
92 Албена Кубратова Златкова (0745) 61076, (088) 8678096 Петрич, ул."Цар Борис III" №32
94 Ани Владимирова Ампова (0745) 27030, (088) 8884527 Петрич, ул. Вардар № 10, ет.1
96 заличен
97 Ваица Симеонова Пенелова (0745) 62005, (088) 6777885 Петрич, ул. Екзарх Йосиф № 43
98 Велина Бончева Банчева (0745) 23404, (088) 8198882 Петрич, ул. Опълченска № 8
99 Величка Георгиева Николова - Граминова (0745) 62155, (088) 7604640 Петрич, с. Беласица, общ. Петрич
100 Виктория Красимирова Коцева 0898643322; 0887604640 гр. Петрич, ул. Цар Борис III № 11А
Имейл: raiaikrasi@abv.bg
102 Виолета Георгиева Николова-Ваиу (0745) 22839, (088) 5164961 Петрич, ул. Струма 1
103 Георги Лефтеров Божинов (0745) 61132, (088) 7525529 Петрич, ул. Княз Борис I № 16
104 Гергана Андонова Коларова 074562126 Петрич, ул. "Гоце Делчев" № 15, ет. 2
105 заличен
106 заличен
107 Димитрина Томова Харамлийска (0745) 60444, (088) 8679480 Петрич, ул. Захари СТоянов № 6
108 Димитрина Василева Марангозова (089) 9030508 Петрич, ул. Бяло море 2
110 Елена Гришева Георгиева (088) 7707256 Петрич, ул. " Цар Борис III № 32 А
111 Емилия Герасимова Станкова (088) 8259048 Петрич, ул. Младост № 5
112 Иван Здравков Данчев (0745) 61022, (088) 8655297 Петрич, ул. Лазар Маджаров № 2
113 Илонка Кирилова Закова (0745) 62155, (088) 6418541 Петрич, ул. "Цар Борис III № 32А