Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
3511 Валерия Тодорова Велева 0888/333909 Благоевград, ул. Мара Бунева 2,ет.1
3512 Любка Благоева Крънчева 8886748625 Разлог, ул. Хан Крум №1
3515 Мариана Димитрова Карабунарова - Дановска 0888/006616 Благоевград, ул. Тодор Алексндров №35 А
3516 Мария Михайлова Георгиева 0888/212040 Благоевград, ул. Кр. Марко № 1
3517 Нели Руменова Боянина 0885/251421 Благоевград, ул. Стефан Стамболов № 12, вх. А
3518 заличен
3519 Петрана Димитрова Стоименова – Гошева 0899/940750 Благоевград, ул. Цар Иван Шишман № 20
3521 Станислава Ангелова Ангелова 0899/899893 Благоевград, ул. Шар планина № 14
3524 Олег Георгиев Янчев 0898/581534 Петрич, ул. Цар Борис III № 40 А
3525 Тома Николов Гунчев 0898/661727 Петрич, ул. Цар Борис III № 40 А
3526 Татяна Димитрова Лазарова - Цанева 0886/087862 Разлог, ул. Яне Сандански № 16
3527 Ангелина божикова Ячкова 0898/566070 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
3528 Анелия Станимирова Шопова 0888/584637 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
3529 Блага Цветкова Белчева 0889/692929 Гоце Делчев, ул. Сестри Дукови № 5
3530 Галя Стефанова Башлиева 887962076 Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 11, вх. А, офис 2
3531 Калинка Николова Харизанова 0889/544091 Гоце Делчев, ул. Христо Ботев № 25
3532 Лилия Георгиева Герова 0889/522616 Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски № 7
3533 Наталия Росенова Карасмилова 0887/565110 Гоце Делчев, ул. Васил Левски № 8
3534 Роза Михайлова Бацалова 0896/789910 Гоце Делчев, ул. Христо Ботев № 21 Б
3536 Анита Руменчева Велянова 878929000 Благоевград, ж.к.Запад4,ет.3, ап.5