Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на месец септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
6280 Зоя Илиева Събева 0889575380 гр. Сандански, ул. Македония 38
Имейл: zoiasabeva@abv.bg
7483 Методи Росенов Димов 0898/776385 с. Поленица, ул. „ Първи май“ № 2
Имейл: metodi_dimov84@abv.bg
77 Елена Благоева Попова (0746) 31175, (088) 8201923 Сандански, ул. Мара Бунева 18
6281 Илияна Кирилова Димова-Николова 0884659733 гр. Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 25, ет. 1, ап. 1
Имейл: ilianadimova@abv.bg
78 Жасмина Танасова Тюлекова (089) 9193348 Сандански, ул. Свобода № 7
6282 заличен
80 Иглика Василева Манова - Смилянова (088) 8665911 Сандански, ул. Мара Бунева № 4
6283 Мария Георгиева Говедарева 074780545; 0888785818 гр. Разлог, ул. Яне Сандански 14
Имейл: mpidova@gmail.com
82 Красимир Събев Събев (088) 7908825 Сандански, ул. Чудомир Кантарджиев № 47 Б
6284 Милена Томов Маринов 072887639; 0899715936 гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б, ет. 2
Имейл: milenmarinov@mail.bg
83 Лидия Илиева Шушорова (089) 8235963 Сандански, ул. Македония № 36
6285 Никола Славев Китанов 0898484334 гр. Благоевград, ул. Аргир Манасиев 2, ет. 3
Имейл: kitanoff@abv.bg
84 Людмила Кирилова Кацарова (089) 8998543 Сандански, ул. Христо Смирненски № 6
6286 Румен Георгиев Шарланджиев 0888597553 гр. Гоце Делчев, ул. В. Левски 8
Имейл: rumen_shar@abv.bg
85 Нели Сайдосова Захариева (0746) 28819, (088) 7947831 Сандански, ул. Мара Бунева № 12
6287 заличил
86 Оля Иванова Лазарова (089) 7343593 Сандански, ул. Македония № 51
87 Роза Борисова Андонова - Орманлиева 074630230, 0888226146 Сандански, ул. Гео Милев №2
88 Росен Иванов Недин (0746) 31219, (088) 7743008 Сандански, ул. Банска 2
89 Симеон Димитров Попов (088) 7916291 Сандански, ул. Мара Бунева № 1