Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.

Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Рег. № Име Телефон Адрес
Благоевград
7474 Иван Николов Бусаров 0898/701115 Гоце Делчев, ул. „Никола Мандушев“ № 6
Имейл: ivanbusarov@abv.bg
76 Димитрина Костадинова Михайлова (0746) 32891, (088) 8306864 Сандански, ул. Македония № 36
6280 Зоя Илиева Събева 0889575380 гр. Сандански, ул. Македония 38
Имейл: zoiasabeva@abv.bg
7483 Методи Росенов Димов 0898/776385 с. Поленица, ул. „ Първи май“ № 2
Имейл: metodi_dimov84@abv.bg
77 Елена Благоева Попова (0746) 31175, (088) 8201923 Сандански, ул. Мара Бунева 18
6281 Илияна Кирилова Димова-Николова 0884659733 гр. Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 25, ет. 1, ап. 1
Имейл: ilianadimova@abv.bg
78 Жасмина Танасова Тюлекова (089) 9193348 Сандански, ул. Свобода № 7
6282 заличен
80 Иглика Василева Манова - Смилянова (088) 8665911 Сандански, ул. Мара Бунева № 4
6283 Мария Георгиева Говедарева 074780545; 0888785818 гр. Разлог, ул. Яне Сандански 14
Имейл: mpidova@gmail.com
82 Красимир Събев Събев (088) 7908825 Сандански, ул. Чудомир Кантарджиев № 47 Б
6284 Милена Томов Маринов 072887639; 0899715936 гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б, ет. 2
Имейл: milenmarinov@mail.bg
83 Лидия Илиева Шушорова (089) 8235963 Сандански, ул. Македония № 36
6285 Никола Славев Китанов 0898484334 гр. Благоевград, ул. Аргир Манасиев 2, ет. 3
Имейл: kitanoff@abv.bg
84 Людмила Кирилова Кацарова (089) 8998543 Сандански, ул. Христо Смирненски № 6
6286 Румен Георгиев Шарланджиев 0888597553 гр. Гоце Делчев, ул. В. Левски 8
Имейл: rumen_shar@abv.bg
85 Нели Сайдосова Захариева (0746) 28819, (088) 7947831 Сандански, ул. Мара Бунева № 12
6287 заличил
86 Оля Иванова Лазарова (089) 7343593 Сандански, ул. Македония № 51
87 Роза Борисова Андонова - Орманлиева 074630230, 0888226146 Сандански, ул. Гео Милев №2