Име
Димитрина Василева Марангозова
Рег. №
108
Адвокатски съвет
Благоевград 
Адрес
Петрич, ул. Бяло море 2
Телефон
(089) 9030508