Име
Димитрина Томова Харамлийска
Рег. №
107
Адвокатски съвет
Благоевград 
Адрес
Петрич, ул. Захари СТоянов № 6
Телефон
(0745) 60444, (088) 8679480