Име
Димитрина Костадинова Михайлова
Рег. №
76
Адвокатски съвет
Благоевград 
Адрес
Сандански, ул. Македония № 36
Телефон
(0746) 32891, (088) 8306864