Име
Янчо Манолов Манолов
Рег. №
5310
Адвокатски съвет
Ямбол 
Адрес
Елхово, ул. Търговска № 58
Телефон
0889441312