Име
Христина Иванова Солачка
Рег. №
65
Адвокатски съвет
Благоевград 
Адрес
Благоевград, ул."Ив.Шишман "№20
Телефон
(073) 834332,( 088) 9473206