Информация

КАК СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВНА ПОМОЩ ВЪВ РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ:

Правила за работата на Националния телефон за правна помощ - акутализирани от 27.09.2018 г.

Правилник за дейността на Регионалните центрове за консултиране към адвокатските съвети - актуализиран от 27.09.2018 г.

Заявление за предоставяне на правна помощ за консултация в Регионален център за консултиране по чл. 30ж от ЗПП - актуализирана от 27.09.2018 г.

Молба за избор на адвокат по чл. 25, ал. 6 от ЗПП - актуализирано от 13.12.2018 г.

 

КАК ДА ПОЛУЧИМ ПРАВНА ПОМОЩ

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2016 г. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2015 г. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2014 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2013 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НБПП ЗА 2012 Г.

 

Бюджет на Националното бюро за правна помощ за 2017 г.