Функции, цели и задачи

Националното бюро за правна помощ:

  • осъществява общо и методическо ръководство на дейността по предоставянето на правна помощ;
  • изготвя проект на бюджет за правна помощ;
  • разпорежда се със средствата по бюджета за правна помощ;
  • организира воденето на Националния регистър за правна помощ;
  • заплаща предоставената правна помощ;
  • осъществява контрол по предоставянето на правна помощ;
  • подготвя законопроекти и други нормативни актове в областта на правната помощ, които се внасят в Министерския съвет от председателя на НБПП;
  • анализира информацията, необходима за правилното планиране и управление на системата за правна помощ;
  • популяризира системата за правна помощ;
  • осъществява международноправното сътрудничество в областта на правната помощ.