Екип

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Eлена Николова Чернева-Маркова

Eлена Николова Чернева-Маркова

Кариера

от 9 април 2012 г. председател на НБПП
1984 г.–9 април 2012 г. Адвокат в Софийска адвокатска колегия
2005 - 2009 г. Председател на Консултативния съвет към Председателя на Държавната агенция за младежта и спорта
2002 - 2009 г. Консултант към структури на Министерство на отбраната
1981 - 1984 г. Юрисконсулт към Български професионални съюзи
   

Образование

1980 г.- завършва юридическия факултет СУ “Св. Климент Охридски” специалност право


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Вилма Петкова Василева-Георгиева

v.vasileva

 

Кариера

13.01.2006г. Заместник-председател на НБПП
2002 г.-2006 г. Началник на отдел “Административно-правно обслужване и човешки ресурси” в ГД “Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието
2002 г.-2005 г. Член на управителния съвет на Българския съюз на съдия-изпълнителите
1998 г.-2002 г. Инспектор в инспекторат по ЗСВ при МП
1996 г.-1998 г. Адвокат в АК гр. Видин
1994 г.-1996 г. Главен юрисконсулт в ТБ ”Балканбанк”
1993 г.-1994 г. Юрисконсулт в Районна Болница гр. Видин

Образование

1992 г. – завършва юридическия факултет СУ “Св. Климент Охридски” специалност право


ЧЛЕНОВЕ:

Нели Любомирова Виодорова

1

 

Кариера

от април 2015 г. член на НБПП
от май 2013 г. член на Висшия адвокатски съвет /резервен/
2007 г. - 2012 г. два поредни мандата е член на Контролния съвет на Софийска адвокатска колегия
от 15.02.1991 г.

с протокол на бюрото на Централния съвет на адвокатурата е  приета за адвокат в Софийската адвокатска колегия и до момента - 24 години е упражнявала адвокатска професия като адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Образование

1990 г.- завършва юридическия факултет СУ “Св. Климент Охридски” специалност право


Милен Борислав Ралчев

Милен Ралчев

 

Кариера

от 25 октомври 2013 г.      член на НБПП
2013 г.      член на Висшия адвокатски съвет
2007 - 2011 г.      член на АС при Варненска адвокатска колегия
1992 г.      вписан като адвокат във Варненска адвокатска колегия

 

Образование

1991 г. завършва юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" - специалност право.

 


Албена Георгиева Пискова

606-1

 

Кариера

от април 2015 г. член на НБПП
от 2014 г. хоноруван преподавател в ПУ "Паисий Хилендарски", ФИСН, КММИО по "Търговска марка и търговия с интелектуална собственост"
от 2008 г. член на Адвокатския съвет на Пловдивска адвокатска колегия
от 2004 г. член на Арбитражната колегия на Арбитражен съд към Стопанска асоциация - гр. Пловдив
от 2001 г. - 2004 г. Синдик
от 2000 г. представител поиндустриална собственост - Патентно ведомство на РБ
от 1990 г. адвокат в Пловдивска адвокатска колегия

 Образование

1990 г.- завършва юридическия факултет СУ “Св. Климент Охридски” специалност право.