Административни услуги

Заличаване от Националния регистър за правна помощ

  • Услуга:
    • 2916 Заличаване от Националния регистър за правна помощ на адвокати, вписани в Адвокатските съвети

      Заличаването от Националния регистър за правна помощ на адвокати, се извършва по молба на адвоката, при напускане на адвокатската колегия, при смърт на адвоката

  • На основание на:
    • Закон за правната помощ - чл. 34, ал. 3, т. 1