• Национален телефон за правна помощ 0700 18 250
  • Национален регистър за правна помощ

За НБПП

Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. 

Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ, влизащ в сила от 01.01.2006 г. 

НБПП е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в София.

Свържете се с нас

E-mail: nbpp@nbpp.government.bg
Тел: +359 2 8193200
Факс: +359 2 8654812
Skype: nbpp_bul
Адрес: гр. София 1421, ул. "Развигор" № 1

Още...

Последна новина

На вниманието на адвокатите, вписани в НРПП

Уважаеми колеги,

Националното бюро за правна помощ, съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“, организира обучение на адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ, по проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Графикът на обученията, които ще се проведат, можете да видите ТУК.

НБПП